charakteris

charakteris
charakteris statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmens savitumas. Charakteris nėra įgimtas, jį formuoja aplinkos poveikiai, ir dėl to įgyja teigiamą ar neigiamą vertę. Todėl kartais charakteris tapatinamas su asmenybės sąvoka. Iki šiol nėra visuotinai priimtos charakterio ir jo bruožų klasifikacijos, bet bruožus galima skirti bent į dvi grupes: 1) pagal asmenybės santykius su aplinka, darbu ir savimi (visuomeniškumas, darbštumas, kolektyviškumas, humaniškumas, teisingumas, savigarba, orumas ir kt.); 2) pagal ryškias psichines savybes (valios savybes: stiprumas, silpnumas, ryžtingumas, ištvermė, drąsa, bailumas ir kt.; emocijų savybes: jausmingumas, empatiškumas, jautrumas ir kt.; intelekto savybes: tikrumas, naujovių siekimas, sprendimų apibrėžtumas ir kt.). Charakterio kaip vientiso asmenybės bruožo galima išskirti kelis tipus: visybinį (integruotą) ir atskirą (neintegruotą), ekstravertišką ir introvertišką. kilmė gr. charaktēr – bruožas, ypatybė

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • charakteris — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Asmens savitumas; savitas, skirtingas nuo kitų asmuo. Charakteris nėra tik įgimtas, formuojamas aplinkos poveikio, įgyja teigiamą arba neigiamą vertę. kilmė gr. charakter – bruožas, ypatybė… …   Sporto terminų žodynas

  • charakteris — charãkteris dkt. Sãvito, draũgiško, sil̃pno charãkterio žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • charakteris — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. character vok. Charakter, m rus. характер, m pranc. caractère, m …   Fizikos terminų žodynas

  • charakteris — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pastovių individo bruožų visuma, išskirianti jį iš kitų žmonių; savitas konkretaus individo veiklos ir santykių su aplinka būdas. kilmė gr. charaktēr – bruožas, ypatybė …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • charakteris — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pastovių įgimtų ir įgytų individo psichinių bruožų visuma, išskirianti jį iš kitų žmonių; specifinis konkretaus individo veiklos ir santykių su aplinka būdas. kilmė gr. charakter – bruožas,… …   Sporto terminų žodynas

  • charakteris — charãkteris sm. (1) TrpŽ 1. vieno kurio žmogaus psichinių ypatybių, kurios pasireiškia jo veiksmais, elgesiu, visuma; būdas: Tvirto charãkterio žmogus DŽ. Dzūkai – savito charakterio žmonės rš. 2. stipri valia, tvirtumas ir atkaklumas ko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grupės charakteris — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. group character vok. Gruppencharakter, m rus. характер группы, m pranc. caractère du groupe, m …   Fizikos terminų žodynas

  • sportinis charakteris — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuma sportininko asmenybės bruožų, lemiančių jo racionalų valingą elgesį, patikimumą sporte ir kasdieniniame gyvenime. atitikmenys: angl. sportsmanlike character vok. Sportcharakter, m rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • Charakter — charakteris statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Asmens savitumas; savitas, skirtingas nuo kitų asmuo. Charakteris nėra tik įgimtas, formuojamas aplinkos poveikio, įgyja teigiamą arba neigiamą vertę. kilmė gr. charakter – bruožas …   Sporto terminų žodynas

  • character — charakteris statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Asmens savitumas; savitas, skirtingas nuo kitų asmuo. Charakteris nėra tik įgimtas, formuojamas aplinkos poveikio, įgyja teigiamą arba neigiamą vertę. kilmė gr. charakter – bruožas …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”